• Joga a fascie - Metoda Faszio

Cvičení jógy s dětmi: Proč je to dobrý nápad

Jóga není jen pro dospělé! Mnoho lidí si neuvědomuje, že jóga je nanejvýš přínosná i pro děti. Jóga je nejen skvělý způsob, jak děti udržet v pohybu a zlepšit jejich fyzickou kondici, ale také přináší mnoho psychických a sociálních výhod. V tomto článku vybereme několik příkladů a rozdělíme je na fyzické, psychické a sociální aspekty.

Tři děti v pozici stromu

Fyzické výhody jógy pro děti

Jóga nabízí širokou škálu přínosů pro děti na fyzické úrovni. Pravidelné cvičení jógy podporuje fyzickou kondici dětí a zlepšuje různé aspekty jejich tělesného zdraví. Podívejme se na několik příkladů.

1. Pružnost a síla těla

Jóga rozvíjí pružnost a sílu dětí. Pravidelné cvičení jógy podporuje zdravý vývoj svalstva a kloubů. Děti se postupně učí novým pohybům a pozicím, což podporuje i rozvoj mozku.

2. Rovnováha a koordinace

Jóga posiluje rovnováhu a koordinaci u dětí. Během jógy se děti učí držet stabilitu v různých pozicích a zlepšovat kontrolu nad svým tělem. Tím se zvyšuje jejich schopnost udržet rovnováhu a koordinovat pohyby.

3. Správné držení těla a zdravá páteř

Pravidelné cvičení jógy přispívá ke správnému držení těla a zdraví páteře. Jóga zahrnuje cvičení, která posilují svaly i kosti. To může pomoci dětem vyhnout se nežádoucím problémům s držením těla a bolestem zad.

4. Zdravý spánek

Jóga podporuje zdravý spánek u dětí. Jóga zklidňuje dětskou mysl a tělo, což vede ke klidnějšímu a hlubšímu spánku. Relaxační techniky a dechová cvičení, která jsou součástí jógy, pomáhají dětem uvolnit se a snížit pocity úzkosti před spaním.

Psychické výhody jógy pro děti

Jóga přináší dětem mnoho psychických výhod, které mohou pozitivně ovlivnit jejich duševní a emocionální pohodu. Zde jsou tři přínosy jógy pro psychiku dětí.

5. Relaxace a snížení stresu

Jóga poskytuje dětem nástroje a techniky relaxace, které jim pomáhají zvládat stres a napětí. Pravidelné cvičení jógy učí děti důležité dovednosti, jako je hluboké dýchání, meditace a vizualizace, které mohou snížit úzkost a napětí a zlepšit celkový pocit uvolnění a pohody.

6. Koncentrace a pozornost

Jóga zlepšuje schopnost koncentrace a pozornosti. Pracuje s vědomým dýcháním a pohybem,  což dětem pomáhá zklidnit mysl a zlepšit schopnost soustředit se na přítomný okamžik. Pravidelné cvičení jógy posiluje také schopnost dětí udržet pozornost a lépe se soustředit ve škole a při dalších činnostech.

Z. Sebevědomí a sebedůvěra

Jóga přispívá k rozvoji sebevědomí a sebedůvěry u dětí. Cvičení jógy posiluje tělo a umožňuje dětem prozkoumávat a rozvíjet své schopnosti. Překonávání různých překážek a dosahování pokroku v józe pomáhá dětem budovat pozitivní vnímání sebe sama a zvýšit jejich sebevědomí.

8. Emoční inteligence:

Jóga rozvíjí emoční inteligenci a zvládání emocí. Praktikováním jógy se děti učí vnímat své emoce, porozumět jim a naučit se s nimi lépe nakládat. Jóga u dětí rozvíjí také schopnost vyrovnávat se s negativními emocemi a nalézat vnitřní klid.

Sociální výhody jógy pro děti

9. Spolupráce a společenství

Jóga podporuje spolupráci a týmového ducha u dětí. Během jógy se děti učí pracovat společně s ostatními, sdílet prostor a podporovat se navzájem. Společné cvičení a provádění různých pozic povzbuzuje děti ke spolupráci a vytváří silné pouto.

10. Komunikace a empatie

Jóga pomáhá dětem rozvíjet komunikační dovednosti a empatii. Během jógy se děti učí vyjadřovat své pocity a potřeby a také naslouchat ostatním. Prostřednictvím jógy se děti učí vcítit se do pocitů a potřeb druhých, což podporuje rozvoj empatie a lepšího porozumění ostatním.

11. Zdravé vztahy

Jóga přispívá k budování zdravých a pozitivních vztahů mezi dětmi. Během jógy se děti učí respektovat a podporovat ostatní a vytvářet přátelské prostředí. Společná zkušenost jógy může posilovat vztahy mezi dětmi a vytvářet prostředí, kde se cítí vzájemně podporováni a akceptováni.

12. Sebereflexe a sebeuvědomění

Během jógy se děti učí vnímat své tělo, mysl a emoce. Tím se podporuje sebereflexe a rozvoj sebeuvědomění. Děti si postupně uvědomují, jak se jejich tělo pohybuje, jaké pocity prožívají a jaký vliv má jejich mysl na jejich celkový stav. Tato dovednost jim přijde vhod v dospělosti.

Na závěr

Jóga nabízí mnoho fyzických, psychických a sociálních výhod pro děti. Pomáhá zlepšit flexibilitu a sílu těla, rozvíjí rovnováhu a koordinaci, podporuje správné držení těla a zdraví páteře. Zároveň snižuje stres a úzkost, zlepšuje koncentraci a pozornost a posiluje sebevědomí a sebedůvěru. Jóga také podporuje rozvoj spolupráce a týmového ducha, zlepšuje komunikaci a empatii a buduje zdravé vztahy mezi dětmi.

Pokud si přejete začít praktikovat či učit jógu pro děti, je důležité zvolit vhodný přístup pro daný věk a schopnosti dětí. Můžete se přihlásit na kurzy jógy pro děti, využít online lekce nebo se spolehnout na knihy a zdroje na témě dětské jógy. Je také důležité dbát na bezpečnost a respektovat individuální potřeby a možnosti dětí.

Vyzkoušejte jógu se svými dětmi a objevte vše úžasné, co může jóga přinést do života dětí. Jóga je skvělý způsob, jak podpořit jejich fyzický, psychický a sociální rozvoj a zároveň si užít společné a zábavné aktivity. Staňte se průvodkyní svých dětí světem jógy a užívejte si růstu a objevování nových dovedností.

  • Joga a fascie - Metoda Faszio
  • Všechny události